Đồ án trước năm 2015
Bệnh Viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh

Tên đồ án: Bệnh Viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Dương Cảnh Thịnh
Qui mô: 500 giường
Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Bệnh Viện Đa Khoa Thủ thiêm

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa Thủ thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Dương Bảo Thắng
Qui mô: 500 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bệnh Viện Ung Bướu – Khánh Hòa

Tên đồ án: Bệnh Viện Ung Bướu – Khánh Hòa
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Bùi Khánh Sơn
Qui mô: 400 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủ Thiêm 500 giường

Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủ Thiêm
Qui mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Trịnh Thị Hường
Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Tên đồ án: Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Thơi
Qui mô: 450 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường

Tên đồ án: Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Thiên Định
Qui mô: 400 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Bệnh viện Tim TP.HCM

Tên đồ án: Bệnh viện Tim TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Võ Hoàng Long
Sinh viên trường Đại học Dân lập Văn Lang

Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Tên đồ án: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Qui mô: 450 giường
Thiết kế kiến trúc: Huỳnh Đức Thừa
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh

Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh
Qui mô: 300 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Hồng Trang
Sinh viên trường Đại học YERSIN Đà Lạt - Khoa kiến trúc - Mỹ thuật công nghiệp

Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Tên đồ án: Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Qui mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Đỗ Văn Tình
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thông tin khác :
» Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa 
» Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ 
» Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường 
» Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM 
» Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM  
» Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM 
» Đồ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai