Đồ án trước năm 2015
Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Qui mô: 400 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Trọng Trung
Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Tên đồ án: Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Thị Thùy Trang
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường

Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Hữu Hùng
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM


Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Tên đồ án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Bùi Bảo Thịnh
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM

Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Trương Ngọc Nguyên
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM


Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM

Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM
Quy mô: 350 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Sinh viên Trường Đại học Dân lập Văn Lang


Đồ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Ngọc Quỳnh Châu
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM